Ook middelbare scholen kunnen nu vignet Gezonde School aanvragen

Terug
Certificaat "sportactieve school voortgezet onderwijs" ondergebracht onder het Vignet Gezonde School.
Nadat al eerder het door de KVLO en het NOC*NSF uitgegeven certificaat „ sportactieve school” van het Primair Onderwijs en het MBO ondergebracht was onder het Vignet Gezonde School is dit nu ook het geval met het certificaat voor het voortgezet onderwijs. Het oude certificaat „sportactieve school” is vervangen door het „themacertificaat bewegen en sport” onder het Vignet Gezonde School. De criteria waaraan moet worden voldaan om dit themacertificaat te verkrijgen zijn grotendeels vergelijkbaar met de oude criteria. De aanvraagprocedure verloopt nu geheel digitaal via deze website.


 

 

(Persbericht)
 
Thumbnail (100x65)

 
Vanaf 1 september 2014 kunnen middelbare scholen het vignet Gezonde School aanvragen. Dit vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Het vignet was al beschikbaar voor basisscholen en middelbaar beroeps onderwijs. Een Gezonde School werkt aan de verbetering van de gezondheid van leerlingen en draagt op die manier bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl van leerlingen. Begin 2011 introduceerde het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) samen met partners het vignet Gezonde School in het basisonderwijs. Sinds begin 2012 geeft GGD GHOR Nederland de vignetten uit.
 

Vignet Gezonde School aanvragen
Om in aanmerking te komen voor het vignet, moet een school naast een aantal wettelijke eisen (basisvoorwaarden), voldoen aan de criteria van een thema naar keuze. De vier themacertificaten die middelbare scholen kunnen aanvragen zijn: (1) Voeding, (2) Bewegen en sport, (3) Roken, alcohol– en drugspreventie, (4) Relaties en seksualiteit. Later dit jaar volgen de thema’s (5) Psychosociaal welbevinden en (5) Veiligheid.

CSG Liudger, scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo in Friesland, wil graag een vignet aanvragen. Durkje Groen-Tamminga legt uit waarom: ‘Een vignet zorgt ervoor dat je met z’n allen nog eens de schouders onder gezondheid op school zet. Ook ouders vinden veiligheid belangrijk en zien graag een gezonde kantine. Hier willen wij als school graag voor gaan. Want het gaat erom dat je leerlingen een betere basis voor hun verdere ontwikkeling biedt.’
 

Populariteit vignetscholen
De populariteit van het vignet neemt snel toe. Het aantal aanvragen steeg het afgelopen half jaar met 70 procent, ruim tweehonderd basisscholen toonden al belangstelling. Inmiddels hebben 140 basisscholen en drie mbo’s een vignet.
Hugo Backx, GGD GHOR Nederland: ‘We hopen dat zoveel mogelijk scholen voor voortgezet onderwijs gaan meedoen, want een gezonde omgeving is erg belangrijk voor leerlingen. Door je school gezond in te richten, beïnvloed je op een positieve manier het gedrag van leerlingen.’
 

Samenwerkingspartners vignet Gezonde School VO
De samenwerkingspartners van vignet Gezonde School zijn: Voedingscentrum, NISB, VeiligheidNL, Trimbos-instituut, Rutgers WPF, Pharos, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, KVLO, NOC*NSF, Ivoren Kruis, Nationale Hoorstichting, Longfonds, Soa Aids Nederland, RIVM Centrum Gezond Leven, VO-raad, regionale GGD'en GGD GHOR Nederland.
 

Meer informatie
www.gezondeschool.nl/voortgezet-onderwijs/vignet-gezonde-school

Reacties (0)
Aankomende afdelingsactiviteiten
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...